Pro milovníky vážné hudby jsme nachystali 18. června 2013 v Central Parku Praha koncert známého Stamicova kvarteta.

Hudebníci, kteří sklidili řadu úspěchů a ocenění po celém světě, pro tento večer zařadili do repertoáru dvě skladby. Jako první zazněl Smyčcový kvartet B dur „Lovecký“ od W. A. Mozarta, po něm následoval Smyčcový kvartet F dur „Americký“ Antonína Dvořáka. Od návštěvníků, které celou akcí slovem provedla Štěpánka Duchková, se dokonalá a působivá interpretace skladeb dočkala zasloužených ovací.

Pro všechny hosty bylo připraveno také občerstvení a možnost prohlédnout si vzorové a volné byty.