INZERCE, MARKETING, RÁDIO, REKLAMA, TELEVIZE

Stratex Media

Stratex Media

Kampaně od návrhu po vyhodnocení

Zajistíme plán reklamní kampaně od vytvoření návrhu, přes její kompletní realizaci,
strategické plánování a kontrolování, nákup médií a výrobu, až po její vyhodnocení.

Televize

TV kampaně, sponzoring, teleshoping, product placement, produkce TV spotů.

Rádio

Výběr rádií podle zadané cílové skupiny. Spo­tové kampaně, sponzoring, rozhovory, reportáže…

Tisk

Tisková inzerce, PR články, soutěže, grafické návrhy a zpracování inzerátu.

Outdoor

Billboardy, bigboardy, backlighty, prizmy, CLV, Hyper cube, lavičky, MHD.

Online

Bannerové a PPC kampaně, grafické zpracování včetně výroby bannerů.

1

Návrh

Návrh kampaně, výběr cílové skupiny, správných médií, stanovení rozpočtu.

2

Realizace

Spuštění kampaně za využití široké škály reklamních prostorů.

3

Monitoring

V průběhu celé kampaně monitorujeme její plnění a připravujeme dokumentaci pro našeho klienta.

4

Vyhodnocení

Po skončení kampaně provedeme kompletní vyhodnocení jejího dopadu.